Het werk van Petra Talsma

Het startpunt van mijn werk wordt gevormd door alledaagse voorwerpenKunsthars/olieverf/etc zoals stoelen, trappen, vazenĀ  kranten enz.

Een stoel kan gezien worden als een gebruiksvoorwerp, een handig ding, het kan ook gezien worden als een ritme van een aantal vlakken en lijnen. Daarnaast kan een stoel een plaatsbepaling zijn. Een doodgewone stoel kan een begin worden van een verhaal. Wie zat er, wie vertrok, wanneer, waarom.

Zo beschouwd kunnen de alledaagse vormen die ons omringen symbool worden van een geheimzinnige complexe werkelijkheid.

In mijn werk probeer ik iets van deze onbegrijpelijk complexe werkelijkheid aan te raken.

Als dat voor mijn gevoel lukt, ontstaat er wonderlijk genoeg, bijna als vanzelf in het werk een lichtvoetige toon.

De Vazen

In de loop van een aantal jaren ….

De vazen

In de loop van een aantal jaren is er een grote serie vazen ontstaan met afmetingen van een paar centimeter tot manshoog.

De vazen hebben een antropomorf karakter, ze zijn te beschouwen als gestalten die hun oor bij elkaar te luisteren leggen en zo wellicht elkaars fluisteringen opvangen. Ze buigen zich naar elkaar over of wenden zich van elkaar af, zoals mensen dat doen die met elkaar in gesprek zijn.

Ze kruipen bij elkaar, ze roddelen, ze luisteren, ze zwijgen.

Op een formeler niveau zijn de series vazen te zien als een combinatie van gesloten – en meer open en tekenachtige elementen. Kleur speelt in het werk een belangrijke rol.

De vazen zijn voornamelijk gemaakt van gepigmenteerd cement en acrylaathars.

In die zin passen ze niet in een keramische traditie.